O projektu TPN

Projekt TPN (TPN = „Titulky Pro Neslyšící“) je pokračováním běžného titulkování videí. Projekt si klade za cíl najít optimální drobné doplňky/tipy pro titulkování audiovizuálních děl (rozličných typů videa), které v obsahově složitých chvílích/částech videa neslyšícím divákům jasně stanoví smysl a lepší pochopení dané sledované scény nebo složitého rozhovoru několika lidí apod..

Kupříkladu při sledování rozhovoru několika herců komunikujících zároveň a navíc ještě vše doprovázené dodatečným komentářem se z běžného titulkování stane neskutečná řádka vět co pro neslyšícího diváka mohou být opravdu silně obsahově zmatené. Těch příkladů může být mnohem více, nicméně pro prvotní námět k zamyšlení tento příklad jistě postačí. V průběhu času sem přidáme několik příkladů z praxe, kde se bez drobných doplňků v titulkování videa neslyšící divák špatně orientuje.

Některé tipy pak ve spolupráci s neslyšícími a jejich přáteli zkonzultujeme a snažíme se najít co nejsnadnější řešení uvedení do praxe. Vše pak využíváme při titulkování našich videí a postupně ladíme k dokonalosti. Cesta je to časově náročná, ale jistě přínosná. Stanovením několika pravidel se tak jednoznačně zlepšuje vnímání komunikace v oblasti audiovizuálních děl s podporou ve formě titulků v obraze, kde psaný text nemá oproti znakování možnost měnit výrazy obličeje jako v případě využití tlumočníka v obraze a zlepšit tak vnímání scény AV díla.

Titulkování videí poté stanoveným způsobem zajišťují i členové týmu u nově titulkovaných audiovizuálních děl našich i našich klientů. Každé video, které i pro naše klienty otitulkujeme, tak přispívá k vylepšování této textové podpory videa. Obsahová různorodost videí našich klientů nám vždy připraví nějaký okamžik, kde je možné se zamyslet nad vylepšením titulků.

Nechceme už takto opomíjené titulkování videí zkomplikovat. Hledáme jen co nejlepší a nejsnadnější způsob vylepšení vnímání a srozumitelnosti. Našim cílem není stanovit desítky nudných pravidel, ale jen několik drobností, co si zapamatuje snadno každý uživatel a po krátké době bude drobné doplňky v titulkování vnímat automaticky bez rušení. I obyčejná pomlčka „“ nebo tečka „.“ je velkým přínosem při sledování neznámých audiovizuálních děl (videí)

Pokud naši snahu tohoto projektu chcete podpořit, pak se podívejte na stránku „Podpoř naši práci“ nebo nás kontaktujte přímo některou z variant v kontaktech… Děkujeme!