Projekt “Titulky pro neslyšící” je zaměřen na zvýšení zájmu o výrobu i doplnění podpory audiovizuálních děl (videa apod.) pro skupiny neslyšících a nedoslýchavých osob a následně i osob s vadou zraku.

Tato myšlenka aktivně pracovat na rozšíření těchto způsobů komunikace a stanovit alespoň základní pravidla pro titulkování a následně i audio komentáře vznikla již před několika lety. V menší míře se o ni pokoušely i další skupiny/organizace, nicméně do této chvíle žádná pravidla nejsou stanovena.

Pravidla pro titulkování nemají být “bičem” pro autory, ale mají usnadnit neslyšícím divákům i pochopení čteného textu v audiovizuálních dílech. V současné době můžete vidět i na TV obrazovkách nebo sociálních sítích občasná otitulkovaná videa, nicméně je to jen přímý přepis bez žádných znaků, oddělení a podobně.

Proč používat alespoň několik základních znaků, symbolů apod.?

Malý ukázkový příklad:

Slyšící osoba podle zvuku pozná, že mluví například muž, který pokládá otázku. Na tu následně odpovídá žena, která ale nemusí být na obrazovce vidět a nastává složitý okamžik, kdy neslyšící osoba neví, že odpovídá žena. Běžný přepis mluveného slova bez drobných jednoduchých doplňků tak pro neslyšící osobu může znít jako povídání muže, který položí otázku, na kterou vzápětí i sám odpoví. V tomto ukázkovém případě i následující sledování videa může být pro neslyšící osobu matoucí a vyžaduje další myšlení jak daný text pochopit místo sledování děje na obrazovce.

Těch příkladů a případů je více, nicméně i taková obyčejná pomlčka na začátku věty druhé mluvící osoby jasně neslyšícímu divákovi ukáže, že začíná mluvit jiná osoba, než osoba, která mluvila do této chvíle. V našem ukázkovém příkladu tak začíná žena odpovídat na mužovu otázku.

Jak tedy náš ukázkový příklad může vypadat na obrazovce? Podívejte se s námi:

          - Kde mě děti včera viděly?
          - V parku za náměstím.

V prvním řádku pokládá otázku muž, ve druhém řádku s pomlčkou na začátku symbolizující nově mluvící osobu odpovídá žena. Bez pomlček na začátku by text zněl jako otázka a odpověď jednoho člověka. Pokud obě věty nijak neoznačíte, tak neslyšící osoba přečte slova jako povídání jedné osoby. Zvláště v dnešní době, kdy se pro zdůraznění ve filmech používá opakování otázky a následné odpovídání stejné osoby je tento příklad přepisu ideální.

O takovouto podporu pro neslyšící a nedoslýchavé osoby se již několik let zajímáme a vše z vlastních prostředků podporuje autor tohoto projektu Jaroslav Smékal – výrobce audiovizuálních děl se svým týmem, který za 20 let života v oblasti audiovizuální tvorby pracoval i na projektech s nutnou úpravou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. V současné době se ve spolupráci s neslyšícími osobami a osobami, které díky technice mají i možnost v mezích možností slyšet a dostatečně rozumět, pracuje na vylepšení titulkování videí.

Díky přípravě podpory i pro osoby s úplnou nebo částečnou slepotou se současně snaží nastavit alespoň základní pravidla pro zpracování audiovizuálních děl (tzv. “stříhání videa”), které s co nejmenší komplikací pro běžného diváka bez zdravotního omezení stanoví drobné úpravy videa pro možnost vhodného doplnění audiokomentáře a současně co nejméně zasáhne do běžné tvorby audiovizuálního díla již při jeho výrobě.

Podpora pro neslyšící a nedoslýchavé osoby nejen ve formě titulkování, ale i tlumočníka v obraze je časově i finančně náročná, ale věříme, že nadšení i radost celého týmu a osob zdravotně znevýhodněných z tohoto projektu je mnohem větší, než úsilí s tím spojené.

Pokud se chcete na projektu účastnit ať svoji činností, nebo jinou podporou, budete vítáni. (Můžete nás kontaktovat přímo, nebo se připojit k naší FB skupině určené k postřehů, tipům apod. týkajících se podpory pro širokou škálu lidí – FB skupinu naleznete ZDE – KLIKNI )

Podpořit nás můžete nejen zadáním zakázky, kterou pro Vás otitulkujeme, ale také formou partnerství s Vaší reklamou v našich videích nebo dalších variantách, kterým se meze nekladou.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zlepšit vnímání každého AV díla jakékoli skupině diváků.

Tým projektu “Titulky pro neslyšící”

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn