Děláme videa dostupnější…

… jsme rádi, že to s námi vidíte stejně…

Projekt “Titulky pro neslyšící” je zaměřen na zvýšení zájmu o doplnění podpory audiovizuálních děl (videa apod.) pro skupiny neslyšících a nedoslýchavých osob a následně i osob s vadou zraku.

Tato myšlenka aktivně pracovat na rozšíření těchto způsobů komunikace a stanovit alespoň základní pravidla pro titulkování a následně i audio komentáře vznikla již před několika lety. V menší míře se o ni pokoušely i další skupiny/organizace, nicméně do této chvíle žádná pravidla nejsou stanovena.

Pravidla pro titulkování nemají být “bičem” pro autory, ale mají usnadnit neslyšícím divákům i pochopení čteného textu v audiovizuálních dílech. V současné době můžete vidět i na TV obrazovkách nebo sociálních sítích občasná otitulkovaná videa, nicméně je to jen přímý přepis bez žádných znaků, oddělení a podobně.

Proč používat alespoň několik základních znaků, symbolů apod.?
To se dočtete v menu „O Projektu TPN“ (klikni)

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn